Υπηρεσίες

H dimeland,  αναλαμβάνει την απολύμανση οποιουδήποτε χώρου, με εγγυημένο αποτέλεσμα. Καταπολεμούμε έντομα και τρωκτικά απαλλάσσοντας σας από αυτά, με φάρμακα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας, ακίνδυνα για τον άνθρωπο και άοσμα.

O όρος απολύμανση,  χωρίζεται σε τρεις υπο- κατηγορίες:

  • Την απεντόμωση, η οποία αφορά την δραστική καταπολέμηση εντόμων, όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες κ.ά.
  • την απολύμανση, η οποία καταπολεμά πάσης φύσεως μικρόβια, μύκητες και ιούς.
  • Και την μυοκτονία, η οποία καταπολεμά τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι).

Η απολύμανση είναι αναγκαία καθώς οι παραπάνω «εχθροί» αποτελούν φορείς ασθενειών που μπορεί να αποβούν επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Η απολύμανση κρίνεται σωστό να γίνεται δυο-τρεις φορές το χρόνο, κάθε χρόνο .

Λεξιλόγιο και ορισμοί

1. Απεντόμωση

Ονομάζεται η διαδικασία απαλλαγής των χώρων από την ύπαρξη ανεπιθύμητων (ζημιογόνων) εντόμων. Η απεντόμωση με χημικά μέσα στηρίζεται στην χρήση διαφόρων εντομοκτόνων σκευασμάτων, που αποσκοπούν στην θανάτωση, στην παρεμπόδιση ή στην επιρροή στην συμπεριφορά και την εξέλιξη των εντόμων που θεωρούνται εχθροί ενός συστήματος.

2. Απολύμανση

Η απολύμανση ορίζεται ως η διαδικασία που πραγματοποιείται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό εταιρείας απολύμανσης, με ειδικά φάρμακα-σκευάσματα και σύγχρονο εξοπλισμό, στοχεύοντας την άμεση και αποτελεσματική καταπολέμηση και έλεγχο του πληθυσμού των παθογόνων βακτηρίων, μυκήτων, ιών ή άλλων μεταδοτικών νοσημάτων.

3. Mυοκτονία

Η μυοκτονία ορίζεται ως η διαδικασία που πραγματοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό εταιρείας απολύμανσης, με την χρήση ενδεδειγμένων φαρμάκων και μεθόδων, στοχεύοντας την μόνιμη απαλλαγή του χώρου, από την ύπαρξη τρωκτικών (αρουραίων, ποντικών), όπως και την διασφάλιση της μη μελλοντικής επανεμφάνισης τους.

4. Φιδοαπώθηση

Η φιδοαπώθηση ορίζεται ως η διαδικασία που πραγματοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό εταιρείας απολύμανσης, με την χρήση ενδεδειγμένων ειδικών απωθητικών φαρμάκων και μεθόδων που αποσκοπούν στην απώθηση και στην εξασφάλιση της μη μελλοντικής επανεμφάνισης τους σε ένα χώρο.

5. Απώθηση πτηνών

Η απώθηση πτηνών ορίζεται ως η διαδικασία, που πραγματοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό απολύμανσης, με την χρήση τόσο μηχανικών όσο και χημικών μέσων, που αποσκοπούν στην απομάκρυνση των πτηνών από ένα χώρο, όπου δε μας είναι επιθυμητή η παρουσία τους.

6. Παράσιτο (pest)

Σύμφωνα με την επιστήμη της Βιολογίας, παράσιτο ονομάζεται κάθε οργανισμός (ζωικός ή φυτικός) που ζει και αναπτύσσεται μαζί και εις βάρος άλλου οργανισμού, ο οποίος με την σειρά του λέγεται ξενιστής και από τον οποίο τρέφεται με τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες.                  Αυτά που παρασιτούν εξωτερικά του ξενιστή, όπως τα τσιμπούρια, καλούνται εξωπαράσιτα, ενώ εκείνα που ζουν εντός του ξενιστή, όπως οι ταινίες, καλούνται ενδοπαράσιτα.

Επίσης, ανάλογα με το είδος του ξενιστή, διακρίνονται σε ζωοπαράσιτα και σε φυτοπαράσιτα. Από βιολογικής άποψης διακρίνονται σε μονοξενικά, αυτά δηλαδή που παραμένουν σε ένα ξενιστή και σε πολυξενικά, αυτά δηλαδή που κατά την διάρκεια της ζωής τους εναλλάσουν ξενιστές. Τέλος, είναι δυνατόν να διακριθούν σε προαιρετικά ή υποχρεωτικά, τα οποία είναι ικανά να επιφέρουν μια σειρά από επιπτώσεις, που δύναται να είναι η ελάχιστη πρόκληση βλάβης στον ξενιστή, ο οποίος συνεχίζει να ζει και να αναπαράγεται φυσιολογικά (π.χ οι ταινίες), όπου καταχρηστικά ονομάζονται αβλαβή, σε αντίθεση με εκείνα που είναι ικανά να επιφέρουν ακόμα και τον θάνατο στον ξενιστή τους (π.χ. το παράσιτο της Ελονοσίας) και τα οποία καλούνται επιβλαβή ή επικίνδυνα.

7. Ασφάλεια Τροφίμων

Ονομάζεται η απαίτηση για οποιοδήποτε προϊόν είτε τρόφιμο είτε ποτό να μην προκαλεί βλάβη στον καταναλωτή, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα πάντα με την προκαθορισμένη χρήση του.

8. Ψεκασμός (Spraying)

Ονομάζεται η εφαρμογή για απεντόμωση με εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου, το οποίο γίνεται διάλυμα και κατόπιν εφαρμόζεται με την βοήθεια χειροκίνητης ή μηχανοκίνητης αντλίας σε επιφάνειες ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και πάνω σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, όπως τα δημητριακά.

9. Υποκαπνισμός (Fumigation)

Ονομάζεται η μέθοδος κατά την οποία πραγματοποιείται απεντόμωση με την εφαρμογή αέριου εντομοκτόνου σκευάσματος (όπως η Φωσφίνη), το οποίο δύναται να διεισδύσει εντός των προϊόντων και των χώρων που τα φιλοξενούν και εξολοθρεύει τα έντομα, καθώς και άλλους επιβλαβείς οργανισμούς όπως τα ακάρεα και τα τρωκτικά, σε όλα τους τα στάδια του βιολογικού κύκλου τους, μέσω της αναπνοής.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών σε κτήρια (Δομικός Υποκαπνισμός-Structural Fumigation), στο έδαφος, στους  σπόρους και στα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κατά την επεξεργασία αγαθών προς εισαγωγή ή εξαγωγή, με στόχο να αποτραπεί η μεταφορά εισαγόμενων ειδών. Η μέθοδος αυτή επηρεάζει την ίδια την δομή, γιατί επηρεάζει οργανισμούς που κατοικούν τη φυσική δομή, όπως διάφορα είδη Τερμιτών.

10. Νεφελοψεκασμός (Fogging)

Αποτελεί παρόμοια διαδικασία με εκείνη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια είναι μικρότερου μεγέθους (μικρού ή υπέρμικρου όγκου), λόγω αυξημένης πίεσης στο ψεκαστικό μηχάνημα και με την μορφή νεφελώματος διοχετεύονται στον χώρο που πρόκειται να απεντομωθεί.

11. Εντομοκτόνο επαφής (Contact insecticide)

Πρόκειται για εντομοκτόνο σκεύασμα που προκαλεί τον θάνατο στο έντομο μέσω της επαφής. Για παράδειγμα, το έντομο βαδίζει πάνω στην ψεκασμένη επιφάνεια και προσλαμβάνει ποσότητα από το φάρμακο.

12. Βιοκτόνο (Biocide)

Ονομάζεται κάθε ουσία ή μείγμα που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει την δράση ή με την σειρά του να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιοδήποτε επιβλαβή οργανισμό, με οποιοδήποτε μέσο πέρα της απλής, φυσικής ή μηχανικής δράσης.

Οι κυριότεροι τύποι βιοκτόνων (σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) είναι: τα συντηρητικά ξύλου, τα τρωκτικοκτόνα και τα παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας (εντομοκτόνα και απωθητικά σκευάσματα).

13. Δραστική ουσία (Active substance, active ingredient)

Ονομάζεται οποιαδήποτε ουσία ή οργανισμός που δρα εναντίον επιβλαβών (ζημιογόνων) οργανισμών.

14. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet, MSDS)

Είναι σειρά οδηγιών των διαφόρων σκευασμάτων, που αφορούν όλους όσους πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα σκευάσματα αυτά και αναφέρουν όλες τις οδηγίες, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση αυτών, τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν κατά την εφαρμογή τους και τους πιθανούς κινδύνους. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού περιέχουν ακόμα και φυσικοχημικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το σημείο βρασμού, όπως επίσης και τοξικολογικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και πρώτες βοήθειες μετά από έκθεση πέραν αυτής που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

15. Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Παρασίτων (Integrated Pest Management, IPM)

Ονομάζεται η συνδυαστική χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων, που αποσκοπούν στην διαχείριση των εντόνων και των άλλων ζωικών εχθρών, με την ορθολογική χρήση σκευασμάτων και άλλων μορφών παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια του και το φυσικό περιβάλλον.

16.Τρωκτικοκτόνα

Ονομάζονται σκευάσματα ή προϊόντα που εφαρμόζονται και αποσκοπούν στον έλεγχο των ποντικιών, των αρουραίων ή άλλων τρωκτικών.

17. Εντομοκτόνα, Ακαραιοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων Αρθρόποδων

Ονομάζονται σκευάσματα ή προϊόντα που εφαρμόζονται με σκοπό τον έλεγχο των πληθυσμών των αρθρόποδων, όπως έντομα, αραχνοειδή και καρκινοειδή.

18. Απωθητικά και προσελκυστικά

Ονομάζονται σκευάσματα ή προϊόντα που εφαρμόζονται για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, ασπόνδυλων όπως για παράδειγμα οι ψύλλοι και σπονδυλωτών όπως για παράδειγμα τα πτηνά, μέσω της απώθησης ή της προσέλκυσης τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική υγιεινή απευθείας ή εμμέσως.

19. Ετερομετάβολο έντομο

Ονομάζονται το έντομο που ο βιολογικός κύκλος του έχει τρία στάδια ανάπτυξης: αυγό-νύμφη-ακμαίο.

20. Ολομετάβολο έντομο

Ονομάζεται το έντομο που υφίσταται πλήρη μεταμόρφωση κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου, ο οποίος αποτελείται από τέσσερα στάδια ανάπτυξης: αυγό-προνύμφη-νύμφη (pupa)-ακμαίο (ενήλικο ή τέλειο).

21. Χημική εφαρμογή

Ονομάζεται η οποιαδήποτε επέμβαση που αποσκοπεί στην διαχείριση των παρασίτων που προσβάλλουν ένα σύστημα και οδηγεί σε οικονομική ή σε ποιοτική υποβάθμιση αυτού. Η επέμβαση αυτή βασίζεται στην χρήση χημικών ουσιών και σκευασμάτων. Σε πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων, οι χημικές εφαρμογές αφορούν σε επεμβάσεις Μυοκτονίας και Απεντόμωσεις.

22. Φωσφίνη (phosphine)

Ονομάζεται η ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει φώσφορο και υδρογόνο με μοριακό τύπο PH3.  Αποτελεί υποκαπνιστικό με πολύ πτητικό σε υψηλή τάση ατμών. Το χαμηλό μοριακό βάρος της και το ειδικό βάρος της που πλησιάζει εκείνο του αέρα, βοηθούν πολύ στην ομοιόμορφη εξάπλωση της εντός των προϊόντων που υποβάλλονται σε απεντόμωση, είτε σε αυτά που αποθηκεύονται χύμα είτε είναι συσκευασμένα σε υλικά περατά στα αέρια, όπως χαρτοκιβώτια, σακί από ύφασμα κ.ά.

Η φωσφίνη εισέρχεται στον οργανισμό μέσω του αναπνευστικού συστήματος και καταστρέφει ή εμποδίζει τη δράση ορισμένων κυτταρικών ενζύμων. Είναι θανατηφόρα για όλα τα στάδια του εντόμου, ακόμα και αυτό του αυγού, που αποτελεί το πιο δύσκολο στάδιο εξόντωσης του παρασίτου. Δύναται να διεισδύσει όλες τις επιφάνειες του ξύλου, ακόμα και αυτά που έχουν μεγάλο πάχος και μικρό πορώδες λόγω είδους ή επιφάνειας λούστρου.

23. Tροποποιημένη ατμόσφαιρα

Αποτελεί μη χημική μέθοδο απεντόμωσης σε προϊόντα και τρόφιμα. Κατά την διάρκεια της μεθόδου αυτής, αφαιρείται εντός της συσκευασίας, ο αέρας ή γίνεται προσθήκη αζώτου ή άλλου αερίου. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας του διαθέσιμου οξυγόνου. Κατά συνέπεια, σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, τα έντομα (παράσιτα) δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η μέθοδος της τροποποιημένης ατμόσφαιρας εφαρμόζεται συνήθως σε συσκευασίες.

24. Eλεγχόμενη ατμόσφαιρα

Αποτελεί μη χημική μέθοδο απεντόμωσης σε προϊόντα και τρόφιμα. Διαφέρει από την μέθοδο της Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας στο γεγονός ότι αφού τροποποιηθεί η ατμόσφαιρα στην συνέχεια παρακολουθείται και ελέγχεται συστηματικά ώστε να παραμένει τροποποιημένη (διαφορετική πίεση) για όσο χρόνο απαιτείται για την θανάτωση των εντόμων.

25. Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα Αζώτου

Είναι διαδικασία που εφαρμόζεται σε αεροστεγείς θαλάμους ή σιλό, κατά την οποία προσθέτεται άζωτο, αποσκοπώντας στην μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου, κάτω από το 1%. Παράλληλα, η θερμοκρασία του προϊόντος ρυθμίζεται μεταξύ των 25 και 40 βαθμών κελσίου, έτσι ώστε όλα τα στάδια των εντόμων να πεθάνουν μέσα στις επόμενες 4 με 10 ημέρες. Το χρονικό διάστημα θανάτωσης των εντόμων, εξαρτάται και από το είδος του κάθε εντόμου. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί θάλαμοι αζώτου, ενώ εφαρμογές ελεγχόμενης ατμόσφαιρας αζώτου πραγματοποιούνται και σε σιλό.

26. Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα co2

Είναι διαδικασία που εφαρμόζεται σε αεροστεγείς θαλάμους, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε υψηλές πιέσεις. Οι θάλαμοι αυτοί αποστομώνονται με την βοήθεια της προσθήκης co2 σε ποσοστό 100% και σε συνθήκη πίεσης 20 bar. Κάτω από αυτές τις συνθήκες επιτυγχάνεται θανάτωση όλων των σταδίων των εντόμων μέσα σε 3 ώρες.

27. Απεντόμωση σε χαμηλή θερμοκρασία

Είναι η απεντόμωση που εφαρμόζεται σε χώρους, με την έκθεση τους σε θερμοκρασία -18 οC για χρονικό διάστημα 25 ωρών. Η χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο περιβάλλον προκαλεί την θανάτωση όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων, για όλα τα συνήθη είδη.

28. Γη διατόμων

Είναι ένα υλικό με την μορφή σκόνης, το οποίο προσκολλάται στο σώμα των εντόμων και προκαλεί την θανάτωσή τους με μηχανικό τρόπο (προκαλεί αφυδάτωση).

29. Θερμική απεντόμωση

Αποτελεί μέθοδο απεντόμωσης που παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα για βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα αλευρόμυλοι, ξηρών καρπών, ζυμαρικών, παιδικών τροφών, καπνού και σε άλλες εγκαταστάσεις-χώρους, στους οποίους αναπτύσσονται έντομα αποθηκών. Η μέθοδός αυτή διαρκεί 24 με 28 ώρες και επιτυγχάνει την θανάτωση όλων των σταδίων των εντόμων και πρέπει να εφαρμόζεται με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και συνεχών μετρήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές ή οι αστοχίες.

Κατά την διάρκεια της θερμικής απεντόμωσης εφαρμόζονται θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμών κελσίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο των εντόμων, ο οποίος προκύπτει από:

  • Είτε το λιώσιμο των κυτταρικών μεμβρανών τους.
  • Είτε την καταστροφή ορισμένων ενζύμων.
  • Είτε εξαιτίας της αλλαγής της ισορροπίας άλατος στο σώμα τους.
  • Είτε στην μετουσίωση των πρωτεϊνών.